University of Technology and Humanities in name of K. Pułaskiego w Radomiu. Department of Computer Science and Mathematics. Probability and mathematical statistics E-publication 2017 Ihor Ohirko, Mateusz Grundo, Rafał Leszczyński, Probability The probability calculus deals with investigating the laws governing random phenomena. Teaches you how you can get information about your chances of getting acquainted … More

Artykuł naukowy.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wydział Informatyki i Matematyki. GENERATORY LICZB LOSOWYCH DLA INFORMATYKI Ihor Ohirko, Mateusz Grundo, Rafał Leszczyński, Probabilistyka inaczej rachunek prawdopodobieństwa to dział matematyki zajmujący się zdarzeniami jakie zachodzą, gdy przeprowadzamy doświadczenia losowe. A doświadczenie jest losowe, jeżeli można je wielokrotnie powtarzać w tych samych warunkach i wyniku doświadczenia nie potrafimy … More Artykuł naukowy.

Teoria grafów

Graf – to taka struktura danych, która składa się z wierzchołków i krawędzie, przy czym poszczególne wierzchołki (zwane też węzłami) mogą być połączone krawędziami (skierowanymi lub nieskierowanymi) w taki sposób, iż każda krawędź zaczyna się i kończy w którymś z wierzchołków. Wierzchołki i krawędzie mogą być numerowane, etykietowane i nieść pewną dodatkową informację – w … More Teoria grafów

Kryptowaluta

Kryptowaluta, inaczej mówiąc waluta kryptograficzna, to innowacyjny, rozproszony system księgowy, przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, jedną z głównych cech kryptowaluty jest to, że działa jak wirtualna waluta. Posiadacz takiej kryptowaluty przechowuje ją na swoim komputerze czy w smartfonowej aplikacji w tzw. portfelu, do którego dostęp ma … More Kryptowaluta

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna (TI) to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery i sieci komputerowe) i narzędzi (w tym oprogramowanie), jak również inne technologie, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna ściśle związana jest z nowo powstałą dziedziną nauki jaką jest informatyka. Zajmuje się ona obecnie głównie: projektowaniem, realizacją, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacją systemów przetwarzania informacji … More Technologia informacyjna

PODPIS CYFROWY

Podpis cyfrowy (podpis elektroniczny) (ang. digital signature) – jednym z najciekawszych zastosowań szyfrowania jest podpis cyfrowy. Wykorzystywane jest tu połączenie szyfrowania asymetrycznego zapewniającego autentyczność i haszowania. Tworzenie podpisu cyfrowego (podpisywanie dokumentów, podpisywanie danych): 1. Nadawca generuje klucz publiczny i prywatny i dostarcza odbiorcy klucz publiczny. 2. Nadawca za pomocą funkcji haszującej tworzy hash. 3. Nadawca … More PODPIS CYFROWY

KRYPTOGRAFIA

Kryptografia jest nauką o układaniu systemów kryptograficznych (szyfrowaniu). W przeciwieństwie do steganografii nie ma na celu ukrycia istnienia wiadomości ale ukrycie jej znaczenia. Najbardziej znanym w historii kryptografii podziałem szyfrów jest podział na dwie grupy: szyfry podstawieniowe oraz szyfry przestawieniowe[1]. Szyfrem podstawieniowym nazywamy taki szyfr, w którym każdy znak w tekście szyfrowanym zostaje zastąpiony innym, … More KRYPTOGRAFIA

Matematyka Dyskretna

Czym jest matematyka dyskretna ? Istnieją dwa różne kryteria mówiące, które narzędzia matematyczne należy zaliczyć do matematyki dyskretnej. Pierwsze definiuje matematykę dyskretną jako gałąź matematyki zajmującą się zbiorami skończonymi i przeliczalnymi oraz ich własnościami. Drugie kryterium mówi, że pod pojęciem matematyka dyskretna kryje się zbiór narzędzi matematycznych wykorzystywanych w informatyce do projektowania i analizy algorytmów … More Matematyka Dyskretna

Wklęsłość i wypukłość

  Do zbadania wklęsłości, wypukłości funkcji należy: 1 –  wyznaczyć drugą pochodną funkcji 2 –  przyrównać ją do zera i rozwiązać równanie 3 –  wyznaczyć przedziały wyznaczone przez rozwiązania równania i dziedzinę funkcji 4 – sprawdzić znak drugiej pochodnej w danych przedziałach W tym artykule nie zajmiemy się obliczaniem przedziałów wklęsłości, wypukłości funkcji z definicji, … More Wklęsłość i wypukłość

Macierze

Pojęcie macierzy wprowadzono, aby uprościć rozwiązywanie układów równań liniowych. W szkole średniej zajmowaliśmy się rozwiązywaniem układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi, np.:Czasami pojawiały się układy trzech równań z trzema niewiadomymi, np.:Rozwiązanie takich układów równań wiązało się z wykonywaniem wielu żmudnych działań, co groziło łatwą pomyłką. Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdybyśmy musieli rozwiązywać układy 4 równań … More Macierze